مراسم اربعین رحلت جانباز سرافراز سردار حاج ناصر فارابی با حضور آیت الله معلمی در حسینیه عاشقان ثار الله قائم شهر برگزار شد + تصاویر

پنجشنبه 4 آذر 1400

پیش از ظهر پنجشنبه مورخ 4 آذر 1400 ، مراسم اربعین رحلت جانباز سرافراز سردار حاج ناصر فارابی با حضور آیت الله معلمی در حسینیه عاشقان ثار الله قائم شهر برگزار شد.

img_7945_l16w.jpg

img_7946_3i9l.jpg

img_7947_ubj7.jpg

img_7948_d4la.jpg

img_7950_t9jf.jpg

img_7954_q7ig.jpg

img_7960_p2px.jpg

img_7961_adpd.jpg

img_7969_1wo.jpg

img_7970_5loa.jpg

img_7972_jgcg.jpg

img_7975_pays.jpg

دیدگاه ها