سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی«ریاست سازمان بسیج مستضعفین» با تقدیم لوح تقدیر ، از آیت الله معلمی«مسئول مجمع استادیاران سپاه کربلا استان مازندران» ، بمناسبت کسب عنوان موفق ترین مجمع استادیاران در سطح بسیج ، در ششمین جشنواره ملی مالک اشتر ، تجلیل بعمل آوردند + تصاویر

شنبه 20 نوامبر 2021

سرتیپ پاسدار  غلامرضا سلیمانی«ریاست سازمان بسیج مستضعفین» با تقدیم لوح تقدیر ، از آیت الله معلمی«مسئول مجمع استادیاران سپاه کربلا استان مازندران» ، بمناسبت کسب عنوان موفق ترین مجمع استادیاران در سطح بسیج ، در ششمین جشنواره ملی مالک اشتر  ، تجلیل بعمل آوردند.

maalek_ashtar_jhzc.jpg

دیدگاه ها