شهردار جویبار با حضور در مسجد سلمان فارسی این شهرستان ، با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

جمعه 14 آبان 1400

شهردار جویبار با حضور در مسجد سلمان فارسی این شهرستان ، با آیت الله معلمی «عضو مجلس خبرگان رهبری  و امام جمعه قائم شهر» دیدار کردند .

photo_۲۰۲۱-۱۱-۰۵_۰۹-۲۳-۴۱_t7v8.jpg

photo_۲۰۲۱-۱۱-۰۵_۰۹-۲۳-۴۱_-_copy_(3)_uts6.jpg

photo_۲۰۲۱-۱۱-۰۵_۰۹-۲۳-۴۱_-_copy_(3)_uts6.jpg

photo_۲۰۲۱-۱۱-۰۵_۰۹-۲۳-۴۱_-_copy_kz50.jpg

photo_۲۰۲۱-۱۱-۰۵_۰۹-۲۳-۴۱_il6a.jpg

دیدگاه ها