جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آئین تجلیل از حافظان کلّ قرآن کریم دارالقرآن الثقلین آموزش و پرورش قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد + تصاویر

پیش از ظهر پنجشنبه مورخ 29 مهر 1400 آئین تجلیل از حافظان کلّ قرآن کریم دارالقرآن الثقلین آموزش و پرورش قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد.

img_5130_6o2x.jpg

img_5133_ch43.jpg

img_5149_v81.jpg

img_5152_kj62.jpg

img_5156_fxj5.jpg

img_5161_y1ia.jpg

img_5162_eit.jpg

img_5173_wml8.jpg

img_5174_8rqc.jpg

img_5176_4twa.jpg

img_5177_uvm1.jpg

img_5190_2pae.jpg

img_5193_9ji6.jpg

img_5200_ftz6.jpg

img_5205_ebp0.jpg

img_5207_8dch.jpg

img_5208_44mv.jpg

img_5209_spel.jpg

img_5213_244.jpg

img_5221_ltjs.jpg

img_5235_byqq.jpg

img_5247_pczk.jpg

img_5268_af5v.jpg

مطالب مرتبط