جلسه ستاد اربعین شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد + تصاویر

پنجشنبه 25 شهریور 1400

پیش از ظهر پنجشنبه مورخ 26 شهریور 1400 ، جلسه ستاد اربعین شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد .

img_2525_ntu.jpg

img_2504_ur7q.jpg

img_2505_53hy.jpg

img_2506_0r8s.jpg

img_2507_tpcb.jpg

img_2513_e41f.jpg

img_2514_nfjz.jpg

img_2515_ksb2.jpg

img_2518_c1j.jpg

img_2519_h2uo.jpg

img_2520_9i70.jpg

img_2524_n8yd.jpg

img_2526_dqo8.jpg

img_2527_70bx.jpg

img_2528_rcs.jpg

دیدگاه ها