راهپیمایی خودرویی کاروان سه ساله های حسینی در شهرستان قائم شهر برگزار شد + تصاویر

یکشنبه 21 شهریور 1400

پیش از ظهر یکشنبه مورخ 21 شهریور 1400 ، راهپیمایی خودرویی کاروان سه ساله های حسینی ، از میدان امام خمینی«ره» تا مصلی جمعه شهرستان قائم شهر برگزار شد.

photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۲۹-۴۴_0u8n.jpg

photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۲۹-۵۲_48ur.jpg

photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۲۹-۵۸_(2)_ue0k.jpg

photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۳۰-۰۷_zbd4.jpg

photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۳۰-۱۰_lwh5.jpg

photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۳۰-۱۳_(2)_0pxg.jpg

photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۳۰-۲۰_(2)_h5x.jpg

photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۳۰-۲۰_q473.jpg

photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۳۰-۲۲_(2)_wbak.jpg

photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۳۰-۲۴_ja5b.jpg

img_2419_ei26.jpg

img_2420_uzc8.jpg

img_2426_43k7.jpg

img_2428_klex.jpg

img_2422_1ajz.jpg

img_2401_o4k.jpg

img_2402_xg0s.jpg

img_2403_8wm7.jpg

img_2404_686z.jpg

img_2405_0c42.jpg

img_2406_w0pq.jpg

img_2411_trb6.jpg

img_2414_q82w.jpg

img_2417_9lf.jpg

img_2435_rwg4.jpg

img_2441_1ei2.jpg

img_2458_8g89.jpg

img_2459_2trm.jpg

img_2465_exwc.jpg

img_2473_tevf.jpg

img_2477_t43g.jpg

img_2487_4ljt.jpg

img_2497_dtz.jpg

img_2498_ekok.jpg

دیدگاه ها