جلسه محله های مهدوی با حضور مسئولین شهری و آیت الله معلمی ، در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد + تصاویر

شنبه 4 سپتامبر 2021

پیش از ظهر شنبه مورخ 13 شهریور 1400 ، جلسه محله های مهدوی با حضور مسئولین شهری و آیت الله معلمی ، در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد.

آیت الله معلمی در این جلسه ضمن خیرمقدم به حاضرین فرمودند: حرکت بسیار مبارکی است . واقعاً  آرمان های بسیار ارزشمند و زیبایی داریم ،  ولی گاهی آرمان ها را انباشته میکنیم و در عمل متأسفانه به مرحله ای شاید نرسیم . گاهی هم ممکن است تدبیر و دسته بندی کنیم و شروع کنیم و قدم به قدم ارتقاء پیدا کنیم .

عضو مجلس خبرگان رهبری افزودند: پیشنهادات در این طرح بسیار مبارک است .باید بگوییم که متأسفانه قبل از کرونا هم مساجد به واسطه ی تبلیغات سوء بیگانگان و غفلت در داخل ، داشت کم رونق میشد . متقابلاً ما در بُعد فرهنگی ممکن است آسیب ببینیم از سایت ها و فضاهای بیگانه ، ولی واکسینه ی داخلی در برابر تهاجم فرهنگی که خطرش  و ضررش کمتر از کرونا و امثالهم نیست میتوانست و میتواند مراقبت کند . توجه به امور فرهنگی به مرور ضعیف شده بود . معذلک نباید باطل نشست و دست روی دست گذاشت و باید به اندازه توان حرکت و تلاش کرد و هدف آرمانی را در نظر رفت و به هر طریق ممکن و مقدور به سوی هدف گا م برداشت و پیش رفت .

img_2227_rwrn.jpg

img_2190_91jq.jpg

img_2195_tyj9.jpg

img_2198_kyr4.jpg

img_2200_wr1t.jpg

img_2209_l6s8.jpg

img_2212_1tp6.jpg

دیدگاه ها