مکاتبه دفتر امام جمعه با فرماندار قائم شهر و اعلام آمادگی جهت در اختیار قرار دادن فضای مصلی جمعه به منظور استقرار پایگاه تزریق واکسن کووید-19

یکشنبه 3 مرداد 1400

مکاتبه دفتر امام جمعه با فرماندار  قائم شهر و اعلام آمادگی جهت در اختیار قرار دادن فضای مصلی جمعه به منظور استقرار پایگاه تزریق واکسن کووید-19

farmaandaar_-_copy_aa11.jpg

دیدگاه ها