آیت الله معلمی با حضور در محل احداث ساختمان دانشگاه پیام نور شهرستان قائم شهر از این ساختمان بازدید فرمودند + تصاویر

چهارشنبه 9 ژوئن 2021

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ 19 خرداد 1400 ، آیت الله معلمی با حضور در محل احداث ساختمان دانشگاه پیام نور شهرستان قائم شهر از این ساختمان بازدید فرمودند.

img_5428_asl6.jpg

img_5440_ect.jpg

img_5461_jfkr.jpg

img_5466_qnip.jpg

img_5506_t8q.jpg

دیدگاه ها