آیت الله معلمی ضمن تماس تلفنی با پهلوان جابر صادق زاده ، 17 شوال ، روز فرهنگ پهلوانی را گرامی داشتند + ویدئو

دوشنبه 10 خرداد 1400

آیت الله معلمی ضمن تماس تلفنی با پهلوان جابر صادق زاده ، 17 شوال ( روز فرهنگ پهلوانی ) را گرامی داشتند .

 

 

دیدگاه ها