دو هزار وعده غذای گرم ، تحت عنوان ضیافت افطار دهی ولایت رمضان 1400 ، اهدایی از سوی مقام معظم رهبری ، توسط دفتر امام جمعه «قرارگاه مواسات،همدلی و کمک مؤمنانه شهرستان قائم شهر» تهیه و در چهار مرحله میان نیازمندان توزیع شد + تصاویر

پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400

دو هزار وعده غذای گرم ، تحت عنوان ضیافت افطار دهی ولایت رمضان 1400 ، اهدایی از سوی مقام معظم رهبری ، توسط دفتر امام جمعه شهرستان قائم شهر «قرارگاه مواسات،همدلی و کمک مؤمنانه» تهیه و در چهار مرحله میان نیازمندان توزیع شد .

 

دیدگاه ها