رزمایش مواسات و کمک مؤمنانه شهرستان قائم شهر ، ضمن توزیع 7000 بسته معیشتی ، با حضور آیت الله معلمی در حسینیه عاشقان ثارالله برگزار شد + تصاویر

سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

عصر سه شنبه مورخ 7 اردیبهشت 1400 ، رزمایش مواسات و کمک مؤمنانه شهرستان قائم شهر ، ضمن توزیع 7000 بسته معیشتی ، با حضور آیت الله معلمی«عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر» در حسینیه عاشقان ثارالله برگزار شد.
6muz_photo_۲۰۲۱-۰۴-۲۷_۱۷-۵۹-۰۹.jpg

1ebe_photo_۲۰۲۱-۰۴-۲۷_۱۷-۵۹-۱۱.jpg

6o5y_photo_۲۰۲۱-۰۴-۲۷_۱۷-۵۹-۲۷.jpg

wfz_photo_۲۰۲۱-۰۴-۲۷_۱۷-۵۹-۳۵.jpg

4grr_photo_۲۰۲۱-۰۴-۲۷_۱۷-۵۹-۴۴.jpg

stg4_photo_۲۰۲۱-۰۴-۲۷_۱۷-۵۹-۴۸.jpg

6siu_photo_۲۰۲۱-۰۴-۲۷_۱۷-۵۹-۵۷.jpg

aec1_photo_۲۰۲۱-۰۴-۲۷_۱۸-۰۰-۰۳.jpg

azn_photo_۲۰۲۱-۰۴-۲۷_۱۸-۰۰-۲۱.jpg

6f6l_photo_۲۰۲۱-۰۴-۲۷_۱۸-۰۰-۳۳.jpg

bp6e_photo_۲۰۲۱-۰۴-۲۷_۱۸-۰۰-۳۶.jpg

kag_photo_۲۰۲۱-۰۴-۲۷_۱۸-۰۰-۴۹.jpg

djls_photo_۲۰۲۱-۰۴-۲۷_۱۸-۰۰-۵۸.jpg

4yio_photo_2021-04-27_22-35-44.jpg

 

دیدگاه ها