رؤسای دانشگاه های پیام نور استان مازندران و شهرستان جویبار ، بهمراه جمعی از خیّرین ، با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر بجهت ساخت دانشگاه پیام نور در جویبار ، با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

دوشنبه 30 فروردین 1400

جناب موسوی«رئیس دانشگاه پیام نور استان مازندران» و جناب ولیان«رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان جویبار» ، بهمراه جمعی از خیّرین ، با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر ، جهت ساخت این دانشگاه در شهرستان جویبار ، با آیت الله معلمی«عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر» دیدار کردند.

87rj_img_2480.jpg

o5o5_img_2487.jpg

yhhx_img_2490.jpg

h4po_img_2492.jpg

k0f_img_2495.jpg

vvd4_img_2498.jpg

w1u_img_2499.jpg

دیدگاه ها