با توجه به شرایط نارنجی در آستانهء محدودهء قرمز کرونایی شهرستان قائم شهر ، به جهت حفظ سلامتی نمازگزاران و مدیریت پیشگیری و مقابله با این بیماری ، مراسم نمازجمعه این هفته ( 13 فروردین 1400) شهرستان قائم شهر ، بنا به اعلام شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ، برگزار نخواهد شد.

چهارشنبه 31 مارس 2021

به اطلاع می رساند با توجه به شرایط نارنجی در آستانهء محدودهء قرمز کرونایی شهرستان قائم شهر،  به جهت حفظ سلامتی نمازگزاران و مدیریت پیشگیری و مقابله با این بیماری ، مراسم نمازجمعه این هفته ( 13 فروردین 1400) شهرستان قائم شهر ، بنا به اعلام شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ، برگزار نخواهد شد.

xl00_ettelaae_laghv_-_copy.jpg

دیدگاه ها