جلسه فرهنگی منطقه ای(شهرستان های قائم شهر،جویبار،سیمرغ و قراخیل) به ریاست آیت الله معلمی در جویبار برگزار شد + تصاویر

شنبه 16 اسفند 1399

پیش از ظهر شنبه مورخ 16 اسفند 1399 ، جلسه فرهنگی منطقه ای(شهرستان های قائم شهر،جویبار،سیمرغ و قراخیل) به ریاست آیت الله معلمی«عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر» در جویبار برگزار شد.

lqrz_photo_۲۰۲۱-۰۳-۰۶_۱۳-۲۰-۱۲_-_copy.jpg

دیدگاه ها