کاشت نهال توسط آیت الله معلمی در روز درختکاری

جمعه 15 اسفند 1399

پیش از ظهر جمعه مورخ 15 اسفند 1399 ، بمناسبت روز درخت‌کاری و هفته‌ی منابع طبیعی، آیت الله معلمی«عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر» دو اصله نهال غرس کردند .

امام جمعه قائم شهر سپس در بیاناتی فرمودند: اهمیت درختکاری به اهمیت اصل حیات است ؛ یعنی در ادامه ی حیات برای بشریت ، انواع مختلف مخلوقات خدای رحمان دخیلند . از جمله ی آنها منابع طبیعی و هوای پاک و فضای پاک و داشتن فرصتی برای ایجاد هوای سالم و اکسیژن.

آیت الله معلمی افزودند: در منابع و آموزه های دینی ما تأکید فراوانی شده است برای هم حفظ منابع طبیعی ، و هم غرس نهال و آبیاری و نگه داری نهال. هم برای درختکاری و هم برای زراعت و هم برای دامداری ، از سایر حرفه ها ، تأکید بیشتری در منابع دینی و حدیثی ما واقعاً به چشم می خورد . بنابراین سزاوار است جامعه ی دینی و اسلامی و انقلابی برای حفظ منابع طبیعی و برای تجدید حیات طبیعت همه باهم یک جهادی را برای درختکاری و حفظ نهال داشته باشیم . تخریب جنگل و تخریب فضای سبز و منابع طبیعی ، از جرم و جنایت باید محسوب بشود و قابل تعقیب باید باشد . کیفر دارد ، برای اینکه در شریعت هم نهی شده است .

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهر فرمودند: همه وظیفه مندیم که برای حفظ منابع طبیعی و تقویت و نگه داری منابع طبیعی کوشا باشیم . از جمله وظایف در این زمینه نهال کار و مخصوصاً نگه داری نهال و نه این باشد که نهال را بکاریم و رها کنیم، بلکه باید برای رشد نهال هم مراقبت و مواظبت داشته باشیم.

1gh7_img_8476.jpg

m72g_img_8482.jpg

336w_img_8502.jpg

x4da_img_8523.jpg

دیدگاه ها