راهپیمایی خودرویی کاروان انقلاب ، در سالروز یوم الله 22 بهمن ، در شهرستان قائم شهر برگزار شد + تصاویر

چهارشنبه 22 بهمن 1399

راهپیمایی خودرویی کاروان انقلاب ، در سالروز یوم الله 22 بهمن ، در شهرستان قائم شهر برگزار شد .

qg6a_photo_۲۰۲۱-۰۲-۱۰_۱۲-۴۱-۰۳_(2).jpg

z438_photo_۲۰۲۱-۰۲-۱۰_۱۲-۴۱-۰۳.jpg

jnny_photo_۲۰۲۱-۰۲-۱۰_۱۲-۴۶-۱۰_(2).jpg

8m49_photo_۲۰۲۱-۰۲-۱۰_۱۲-۴۶-۱۰.jpg

6tgo_photo_۲۰۲۱-۰۲-۱۰_۱۲-۴۶-۱۳.jpg

j1nl_photo_۲۰۲۱-۰۲-۱۰_۱۲-۴۶-۱۹.jpg

rzqc_photo_۲۰۲۱-۰۲-۱۰_۱۲-۴۶-۲۰.jpg

jvik_photo_۲۰۲۱-۰۲-۱۰_۱۲-۴۶-۵۰.jpg

4tly_photo_۲۰۲۱-۰۲-۱۰_۱۲-۴۶-۵۹.jpg

oqtv_photo_۲۰۲۱-۰۲-۱۰_۱۲-۴۷-۰۸.jpg

pu0j_photo_۲۰۲۱-۰۲-۱۰_۱۲-۴۷-۲۰.jpg

دیدگاه ها