سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی«ریاست سازمان بسیج مستضعفین» با تقدیم لوح تقدیر ، از آیت الله معلمی«مسئول مجمع استادیاران سپاه کربلا استان مازندران» ، بمناسبت کسب عنوان موفق ترین مجمع استادیاران در سطح بسیج ، در پنجمین جشنواره ملی مالک اشتر ، تجلیل بعمل آوردند + تصاویر

شنبه 6 فوریه 2021

سرتیپ پاسدار  غلامرضا سلیمانی«ریاست سازمان بسیج مستضعفین» با تقدیم لوح تقدیر ، از آیت الله معلمی«مسئول مجمع استادیاران سپاه کربلا استان مازندران» ، بمناسبت کسب عنوان موفق ترین مجمع استادیاران در سطح بسیج ، در پنجمین جشنواره ملی مالک اشتر  ، تجلیل بعمل آوردند.

y9ou_photo_2021-02-06_12-41-13.jpg

ps9y_photo_2021-02-06_12-41-11.jpg

دیدگاه ها