بیانات آیت الله معلمی « عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر» در روز جمعه مورخ 3 بهمن 1399 + ویدئو

جمعه 22 ژانویه 2021

بیانات آیت الله معلمی « عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر» در روز جمعه مورخ 3 بهمن 1399

دیدگاه ها