جلسه قرارگاه فرهنگی شهرستان های قائم شهر ، سیمرغ ، و جویبار ، با محوریت شهرستان قائم شهر، در حضور آیت الله معلمی در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد + تصاویر

پنج‌شنبه 21 ژانویه 2021

پنجشنبه مورخ 2 بهمن 1399 ، جلسه قرارگاه فرهنگی شهرستان های قائم شهر ، سیمرغ ، و جویبار ، با محوریت شهرستان قائم شهر، در حضور آیت الله معلمی در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد .

dbv1_img_2688.jpg

rqga_img_2663.jpg

wurd_img_2667.jpg

6kl6_img_2671.jpg

lry9_img_2673.jpg

seaa_img_2674.jpg

uhms_img_2681.jpg

دیدگاه ها