بیانات آیت الله معلمی بمناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه

پنجشنبه 27 آذر 1399

بیانات آیت الله معلمی بمناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه ، 27 آذر ، سالروز شهادت آیت الله شهید دکتر محمد مفتح

دیدگاه ها