آیت الله معلمی ، با حضور در هفت تپه ، جهت پیگیری رَوَند احداث یادمان شهدا ، همراه با مسئولین شهری از این منطقه بازدید بعمل آوردند.+ تصاویر و ویدئو

پنج‌شنبه 19 نوامبر 2020

چهارشنبه مورخ 28 آبان 1399 ، آیت الله معلمی «عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر» ، با حضور در هفت تپه ، جهت پیگیری رَوَند احداث یادمان شهدا ، همراه با مسئولین شهری از این منطقه بازدید بعمل آوردند.

8h2w_photo_2020-11-19_12-11-48.jpg

hpmt_photo_2020-11-19_12-12-44.jpg

zq68_photo_2020-11-19_12-12-47.jpg

mlcr_photo_2020-11-22_08-09-53.jpg

4meu_photo_2020-11-22_08-09-56.jpg

cwuj_photo_2020-11-22_08-10-00.jpg

47ia_photo_2020-11-22_08-10-18.jpg

 

دیدگاه ها