اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

یکشنبه 15 نوامبر 2020

پیش از ظهر یکشنبه مورخ 25 آبان 1399 ، اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی«عضو مجلس خبرگان رهبری وامام جمعه قائم شهر» دیدار کردند .

34oa_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۲۶_(copy).jpg

n79i_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۲۸_(2)_(copy).jpg

9ej_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۲۸_(copy).jpg

0x8d_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۳۱_(copy).jpg

hiok_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۳۲_(copy).jpg

ia5c_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۳۴_(copy).jpg

vc63_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۴۹_(copy).jpg

x21d_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۵۱_(2)_(copy).jpg

m6q_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۵۱_(copy).jpg

71qy_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۵۶_(copy).jpg

دیدگاه ها