گردهمآیی مدیران مراکز قرآنی شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد + تصاویر

پنجشنبه 8 آبان 1399

پیش از ظهر پنجشنبه مورخ 8 آبان 1399 ، گردهمآیی مدیران مراکز قرآنی شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد.

دیدگاه ها