مدیرعامل توزیع برق استان مازندران با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

چهارشنبه 7 اکتبر 2020

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ 16 مهر 1399 ، مدیرعامل توزیع برق استان مازندران با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی«عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر» دیدار کردند .

bh3m_img_6338.jpg

8er_img_6340.jpg

5sai_img_6345+.jpg

7g8e_img_6351.jpg

دیدگاه ها