ارکان بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه ،با آیت الله معلمی دیدار کردند. + تصاویر

چهارشنبه 19 شهریور 1399

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ 19 شهریور 1399 ، ارکان بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه ،با آیت الله معلمی «عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر» دیدار کردند.

3ael_img_1108.jpg

seyd_img_1119.jpg

2kma_img_1131.jpg

3xls_img_1145.jpg

fz4y_img_1148.jpg

0yb0_img_1159.jpg

yl2x_img_1164.jpg

obw_img_1166.jpg

zqxy_img_1170.jpg

8ygs_img_1184.jpg

a0z9_img_1196.jpg

1b25_img_1204.jpg

cwug_img_1222.jpg

jtdy_img_1233.jpg

dr25_img_1245.jpg

mvqg_img_1248.jpg

wgbq_img_1267.jpg

gjx4_img_1284.jpg

k3v_img_1295.jpg

fw1_img_1311.jpg

9n9a_img_1337.jpg

8wwc_img_1341.jpg

دیدگاه ها