بازدید آیت الله معلمی از پروژه های مدیریت شهری شهرستان قائم شهر

چهارشنبه 15 مرداد 1399

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ 15 مرداد 99 آیت الله معلمی از پروژه های مدیریت شهری شهرستان قائم شهر (آزادسازی حریم رودخانه سیاهرود و زیرگذر مسجد رسول اکرم«ص» . ) بازدید کردند.

nnub_img_6305.jpg

4rce_img_6320.jpg

otv_img_6323.jpg

9dez_img_6347.jpg

6u0k_img_6360.jpg

kdks_img_6399.jpg

queh_img_6432.jpg

rxwg_img_6461.jpg

n6cp_img_6469.jpg

9oov_img_6512.jpg

zh42_img_6544.jpg

lcp_img_6555.jpg

دیدگاه ها