جلسه کمک های مؤمنانه شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد + تصاویر

پنجشنبه 9 مرداد 1399

پیش از ظهر  پنجشنبه مورخ 9 مرداد 1399 ، جلسه کمک های مؤمنانه شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد.

ze9_img_5860.jpg

ewff_img_5852.jpg

xpv_img_5875.jpg

دیدگاه ها