5 مرداد 1399 در سالروز برگزاری اولین نمازجمعه در نظام مقدس اسلامی ، شهرستان قائم شهر با نصب بنر در نقاط مختلف شهری و روستایی به منظور آگاهی بخشی جمعی این روز مبارک ، فضاآرایی شد + تصاویر

یکشنبه 5 مرداد 1399

5 مرداد 1399 در سالروز برگزاری اولین نمازجمعه در نظام مقدس اسلامی ، شهرستان قائم شهر با نصب بنر در نقاط مختلف شهری و روستایی به منظور آگاهی جمعی بخشی این روز مبارک ، فضاآرایی شد.

5a85_img_5465.jpg

oat6_img_5503.jpg

uspo_img_5536.jpg

gfpx_img_5563.jpg

دیدگاه ها