با توجه به نامه شماره 8643/99/2784 واصله از فرماندار محترم شهرستان قائم شهر مبنی بر قرارگرفتن این شهرستان در محدوده قرمز همه گیری ویروس کرونا ، به جهت حفظ سلامتی نمازگزاران و مدیریت پیشگیری و مقابله با این بیماری، مراسم نمازجمعه این هفته مورخه 20 تیرماه 1399 شهرستان قائم شهر برگزار نخواهد شد.

پنجشنبه 19 تیر 1399

به استحضار مردم شریف شهرستان قائم شهر می رساند ، با توجه به نامه شماره 8643/99/2784 واصله از فرماندار محترم شهرستان قائم شهر مبنی بر قرارگرفتن این شهرستان در محدوده قرمز همه گیری ویروس کرونا ، به جهت حفظ سلامتی نمازگزاران و مدیریت پیشگیری و مقابله با این بیماری، مراسم نمازجمعه این هفته مورخه 20 تیرماه 1399 شهرستان قائم شهر برگزار نخواهد شد.

ovx0_photo_۲۰۲۰-۰۲-۲۷_۱۸-۲۹-۰۴_-_copy.jpg

دیدگاه ها