جمعه 6 تیرماه ساعت 12 ، ریاست دادگستری و دادستان شهرستان قائم شهر، در محل مصلی جمعه قائم شهر(میزخدمت جمعه) ، پاسخگوی مراجعات مردمی خواهند بود.

پنجشنبه 5 تیر 1399

حسب هماهنگی های انجام شده با ریاست دادگستری و دادستان شهرستان قائم شهر ، مبنی بر استقرار میز خدمت در مراسم نماز جمعه 6 تیرماه 1399 شهرستان ، و در اختیار نهادن تریبون پیش از خطبه نمازجمعه به ایشان جهت ارائه گزارش کار و عملکرد ، و دیدار عمومی مردمی  به مناسبت هفته ی قوه ی قضائیه ، ستاد برگزاری نمازجمعه قائم شهر، میزبانِ مراجعات مردمی به این میز خدمت خواهد بود.

لذا ، مردم فهیم ، و نمازگزاران گرامی ، میتوانند ، از ساعت 12 روز جمعه مورخ 6 تیرماه 1399 ، با حضور در محل برگزاری مراسم نمازجمعه «مصلی جمعه شهرستان قائم شهر» ضمن دیدار عمومی با ریاست دادگستری و دادستان شهرستان ، خدمات ، راهنمایی ها ، و دستورات مقتضی را از ایشان دریافت نمایند.

 

 

دیدگاه ها