آیت الله معلمی با حضور در کارخانه سایپا خزر ، در روز مدیریت جهادی ، اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ، در ایام الله دهه مبارکه فجر ، از این مجموعه بازدید بعمل آوردند + تصاویر

سه‌شنبه 4 فوریه 2020

پیش از ظهر سه شنبه مورخ 15 بهمن 1398 ، آیت الله معلمی با حضور در کارخانه سایپا خزر ،  در روز مدیریت جهادی ، اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ، در ایام الله دهه مبارکه فجر ، از این مجموعه بازدید بعمل آوردند.

4smp_img_4760.jpg

hkxb_img_4788.jpg

pmwm_img_4807.jpg

xuu8_img_4824.jpg

3pxo_img_4826.jpg

tdml_img_4856.jpg

6u29_img_4870.jpg

58yv_img_4901.jpg

4azv_img_4923.jpg

دیدگاه ها