آیت الله معلمی با حضور در منزل پدری شهید محمد جواد کرامتی ، در ایام الله دهه مبارکه فجر ، با خانواده ایشان دیدار کردند + تصاویر

سه شنبه 15 بهمن 1398

سه شنبه مورخ 15 بهمن 1398 ، آیت الله معلمی با حضور در منزل پدری شهید محمد جواد کرامتی ، در ایام الله دهه مبارکه فجر ، با خانواده ایشان دیدار کردند.

ivs_img_5623.jpg

hidk_img_5642.jpg

ozrs_img_5670.jpg

دیدگاه ها