جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آیت الله معلمی با حضور در دبیرستان پسرانه امام جعفر صادق«ع» ضمن شرکت در جلسه گفتمان دینی دانش آموزان ، نماز جماعت ظهر و عصر را به جماعت اقامه فرمودند + تصاویر

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 14 بهمن 1398 ، آیت الله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر ،  با حضور در دبیرستان پسرانه امام جعفر صادق«ع» ، ضمن شرکت در جلسه گفتمان دینی و پاسخ به سوالات دانش آموزان ، نماز جماعت ظهر و عصر را امامت فرمودند.

gso4_img_4513.jpg

0qjk_img_4520.jpg

y40l_img_4542.jpg

0uiw_img_4551.jpg

ogtm_img_4554.jpg

3wnh_img_4561.jpg

i2tv_img_4564.jpg

zg7u_img_4567.jpg

vn3g_img_4568.jpg

7t4g_img_4576.jpg

s3ew_img_4586.jpg

q5b3_img_4589.jpg

ylsx_img_4595.jpg

w65j_img_4606.jpg

ar6z_img_4618.jpg

l552_img_4620.jpg

m4m1_img_4622+.jpg

mf3r_img_4627.jpg

89s_img_4629.jpg

ar45_img_4631.jpg

cjsv_img_4640.jpg

lvbg_img_4649.jpg

1gdr_img_4636.jpg

ipzc_img_4651.jpg

1tlb_img_4660.jpg

1w1f_img_4661.jpg

z7xv_img_4663.jpg

5u9g_img_4664.jpg

uxi7_img_4666.jpg

5va2_img_4673.jpg

cp4t_img_4686.jpg

wqji_img_4690.jpg

92pa_img_4692.jpg

bhen_img_4694.jpg

8ro_img_4699.jpg

y022_img_4709.jpg

xuxz_img_4711.jpg

tn2p_img_4715.jpg

elhj_img_4716+.jpg

2z81_img_4719.jpg

r6g5_img_4720.jpg

3omg_img_4722.jpg

jwqw_img_4723.jpg

aavt_img_4733.jpg

bfy_img_4736.jpg

uiga_img_4738.jpg

مطالب مرتبط