اعضای دبیرخانه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

چهارشنبه 27 آذر 1398

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ 27 آذر 1398 ، اعضای دبیرخانه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قائم شهر دیدار کردند.

wcdu_img_8460.jpg

lzit_img_8456.jpg

دیدگاه ها