جلسه ستاد هماهنگی میزبانی چهاردهمین جشنواره کشوری تلاوت های مجلسی«مرحله استانی» ، در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد + تصاویر

شنبه 9 آذر 1398

پیش از ظهر شنبه مورخ 9 آذر 1398 ، جلسه ستاد هماهنگی میزبانی چهاردهمین جشنواره کشوری تلاوت های مجلسی«مرحله استانی» ، در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد .

c69z_img_6279.jpg

enk7_img_6321.jpg

oz5b_img_6326.jpg

oz5b_img_6326.jpg

wul_img_6339.jpg

r292_img_6354.jpg

pajs_img_6360.jpg

ja2z_img_6390.jpg

tnfm_img_6392.jpg

7qjh_img_6418.jpg

دیدگاه ها