یادواره شهدای سراج محله شهرستان گلوگاه در گلزار شهداء این روستا برگزار شد + تصاویر

دوشنبه 25 نوامبر 2019

مغرب دوشنبه مورخ 4 آذر 1398 ، یادواره شهدای سراج محله شهرستان گلوگاه ، با حضور آیت الله معلمی در گلزار شهداء این روستا برگزار شد.

yeqp_photo_۲۰۱۹-۱۱-۳۰_۱۳-۰۲-۴۴.jpg

o38_photo_۲۰۱۹-۱۱-۳۰_۱۳-۰۲-۵۷.jpg

v13v_photo_۲۰۱۹-۱۱-۳۰_۱۳-۰۲-۵۹.jpg

tf3v_photo_۲۰۱۹-۱۱-۳۰_۱۳-۰۳-۰۲.jpg

e8qu_photo_۲۰۱۹-۱۱-۳۰_۱۳-۰۳-۱۷.jpg

zobs_photo_۲۰۱۹-۱۱-۳۰_۱۳-۰۳-۲۱.jpg

دیدگاه ها