گردهمآیی ماهانه روحانیت شهرستان قائم شهر با حضور مسئولین شهرستان در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد + تصاویر

یکشنبه 24 نوامبر 2019

گردهمآیی ماهانه روحانیت شهرستان قائم شهر با حضور مسئولین شهرستان در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد.

sl01_img_5076.jpg

nkio_img_5079.jpg

udph_img_5116.jpg

1nmx_img_5120.jpg

9uvh_img_5139.jpg

13yd_img_5150.jpg

hjiq_img_5156.jpg

lev3_img_5178.jpg

78mk_img_5191.jpg

8qvf_img_5199.jpg

d9fm_img_5214.jpg

ph6_img_5229.jpg

دیدگاه ها