مراسم بزرگ راهپیمایی 13 آبان 1398 «روز مبارزه با استکبار جهانی» در شهرستان قائم شهر برگزار شد + تصاویر

دوشنبه 13 آبان 1398

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 13 آبان 1398 ، مراسم بزرگ راهپیمایی روز مبارزه با استکبار جهانی ، با حضور خیل عظیم جمعیت مردم و مسئولین ، با ایراد بیانات ابوالشهیدین آیت الله معلمی ، در شهرستان قائم شهر برگزار شد.

7y2_photo_۲۰۱۹-۱۱-۰۴_۱۰-۲۱-۱۴.jpg

qxae_photo_۲۰۱۹-۱۱-۰۴_۱۰-۲۱-۰۰.jpg

oi1r_photo_۲۰۱۹-۱۱-۰۴_۱۰-۲۱-۱۱.jpg

30xi_photo_۲۰۱۹-۱۱-۰۴_۱۰-۲۱-۳۹.jpg

دیدگاه ها