اعضای شورای اداری شهرستان قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان قائم شهر ، به مناسبت هفته دولت ، با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش کردند + تصاویر

جمعه 8 شهریور 1398

پیش از ظهر جمعه مورخ 8 شهریور 1398 ، اعضای شورای اداری شهرستان قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان قائم شهر ، به مناسبت هفته دولت ، با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش کردند .

a4a_img_7265.jpg

xqx_img_7275.jpg

n1d3_img_7279.jpg

nrsv_img_7299.jpg

jnky_img_7310.jpg

idpg_img_7319.jpg

nj84_img_7324.jpg

0jbz_img_7338.jpg

byn_img_7344.jpg

1sm_img_7359.jpg

2jn4_img_7360.jpg

2dmy_img_7361.jpg

x4ir_img_7362.jpg

hmb_img_7364.jpg

ah80_img_7369.jpg

s61_img_7373.jpg

دیدگاه ها