ریاست محترم شرکت توزیع نیروی برق شهرستان قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

چهارشنبه 26 ژوئن 2019

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ 5 تیر 1398 ریاست محترم شرکت توزیع نیروی برق شهرستان قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان با آیت الله معلمی دیدار کردند

dwa6_img_0553+.jpg

دیدگاه ها