آیت الله معلمی ضمن برقراری تماس تلفنی با پهلوان جابر صادق زاده به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی ، این روز را به ایشان تبریک گفتند + تصویر

دوشنبه 24 ژوئن 2019

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 3 تیرماه 1398 ، آیت الله معلمی ضمن برقراری تماس تلفنی با پهلوان جابر صادق زاده به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی ، این روز را به ایشان تبریک گفتند.

9605_pahlavaan_jaaber_saadegh_zaadeh.jpg

دیدگاه ها