آیت الله معلمی ، با حضور در کارخانه نساجی مازندران ، از این مجموعه بازدید به عمل آوردند + تصاویر

یکشنبه 26 خرداد 1398

پیش از ظهر یکشنبه مورخ 26 خرداد 1398 ، آیت الله معلمی ، با حضور در کارخانه نساجی مازندران ، از این مجموعه بازدید به عمل آوردند.

w58n_photo_۲۰۱۹-۰۶-۱۶_۱۹-۳۶-۰۷_(2).jpg

u4n1_photo_۲۰۱۹-۰۶-۱۶_۱۹-۳۶-۰۸_(2).jpg

jn3n_photo_۲۰۱۹-۰۶-۱۶_۱۹-۳۶-۰۸.jpg

rsa_photo_۲۰۱۹-۰۶-۱۶_۱۹-۳۶-۱۰_(2).jpg

دیدگاه ها