آیت الله معلمی با حضور در مراکز انتظامی قائم شهر ، ضمن بازدید از این مراکز ، در ضیافت افطاری ساده پرسنل انتظامی شهرستان حاضر شدند + تصاویر

چهارشنبه 29 می 2019

مغرب چهارشنبه مورخ 8 خرداد 1398 ، آیت الله معلمی با حضور در مراکز انتظامی قائم شهر ، ضمن بازدید از این مراکز ، در ضیافت افطاری ساده پرسنل انتظامی شهرستان حاضر شدند.

xbuu_img_6353_-_copy.jpg

u53_img_6358.jpg

qkd6_img_6378.jpg

839_img_6394.jpg

0ukv_img_6402.jpg

373s_img_6422.jpg

tta6_img_6428.jpg

j08w_img_6432.jpg

tx5y_img_6445.jpg

exy9_img_6472.jpg

qtjx_img_6476.jpg

bx6d_img_6505_-_copy.jpg

kho5_img_6510_-_copy.jpg

g6os_img_6511.jpg

دیدگاه ها