مدیران ارشد خبرگزاری رسا از قم ، با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار و گفت و گو و تهیه ی گزارش کردند + تصاویر

شنبه 4 خرداد 1398

پیش از ظهر شنبه مورخ 4 خرداد 1398 ، مدیران ارشد خبرگزاری رسا از قم ، با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار و گفت و گو و تهیه ی گزارش کردند.

f4qd_img_8226.jpg

3up5_img_8227.jpg

c9dn_img_8228.jpg

دیدگاه ها