آیین نکوداشت مقام استاد،همراه بایادوخاطره استادشهیدمطهری با حضور آیت الله معلمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان قائم شهر برگزار شد.

سه‌شنبه 30 آوریل 2019

پیش از ظهر سه شنبه مورخ 10 اردیبهشت 1398 ، آیین نکوداشت مقام استاد،همراه بایادوخاطره استادشهیدمطهری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان قائم شهر برگزار شد.

ابوالشهیدین آیت الله ملعمی در این مراسم مقارن با سی وششمین سالروزتأسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدقائم شهر ، ضمن تقدیر از اساتیدنمونه وبازنشسته های دانشگاه آزاد اسلامی  واحدقائم شهر ، به ایراد بیاناتی با محوریت مقام استاد و معلم و فرهنگیان پرداختند.

دیدگاه ها