آیت الله معلمی با حضور در روستای خرماکلا از پرورش گلخانه ای لیمو ترش در این منطقه بازدید میدانی به عمل آوردند + تصاویر

سه‌شنبه 16 آوریل 2019

پیش از ظهر سه شنبه مورخ 27 فروردین 1397 ، آیت الله معلمی با حضور در روستای خرماکلا از پرورش گلخانه ای لیمو ترش در این منطقه بازدید میدانی به عمل آوردند.

5ex7_img_4067.jpg

60bv_img_4074.jpg

i2l3_img_4087.jpg

q50r_img_4098.jpg

gyuq_img_4099.jpg

z7dq_img_4116.jpg

giui_img_4120.jpg

wxjf_img_4122.jpg

g7hs_img_4124.jpg

piqq_img_4125.jpg

vg7w_img_4130.jpg

teii_img_4138.jpg

795v_img_4148.jpg

05l_img_4164.jpg

nu29_img_4176.jpg

دیدگاه ها