آیت الله معلمی با حضور در تپّه باستانی گردکوه ، از این منطقه بازدید میدانی به عمل آوردند + تصاویر

دوشنبه 15 آوریل 2019

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 26 فروردین 1398 ، آیت الله معلمی با حضور در منطقه تپّه باستانی گردکوه ، بازدید میدانی به عمل آوردند .

elrl_img_3968.jpg

1rsu_img_3976.jpg

tii1_img_3984.jpg

ysi8_img_3987.jpg

kb3o_img_3995.jpg

دیدگاه ها