ریاست و کارکنان اداره ثبت احوال قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر به مناسبت هفته ثبت احوال ، با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش کردند+تصاویر

دوشنبه 24 دسامبر 2018

پیش از ظهر دوشنبه سوم دی ماه 1397 ، ریاست و کارکنان اداره ثبت احوال قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر به مناسبت هفته ثبت احوال ، با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش کردند.

emr5_img_3594.jpg

zyns_img_3595.jpg

p6u0_img_3598.jpg

6b2o_img_3599.jpg

دیدگاه ها