مراسم راهپیمایی ضد استکباری 13 آبان شهرستان قائم شهر با حضور ابوالشهیدین آیت الله معلمی برگزار شد + تصاویر

یکشنبه 13 آبان 1397

صبح یکشنبه مورخ 13 آبان 1397 ، مراسم راهپیمایی ضد استکباری 13 آبان شهرستان قائم شهر با حضور ابوالشهیدین آیت الله معلمی برگزار شد .

html_photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۴_۰۹-۵۸-۱۸.jpg

b89_photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۴_۰۹-۵۸-۲۱.jpg

xo5p_photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۴_۰۹-۵۸-۲۵.jpg

sp6z_photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۴_۰۹-۵۸-۲۸.jpg

45tb_photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۴_۰۹-۵۸-۳۳.jpg

egos_photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۴_۰۹-۵۸-۳۹.jpg

9yuh_photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۴_۰۹-۵۸-۴۱.jpg

lk1k_photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۴_۰۹-۵۸-۴۲.jpg

l05p_photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۴_۰۹-۵۸-۴۴.jpg

09l_photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۴_۰۹-۵۸-۴۸.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها